Kisah kawan

Kisah Brigita

Pesan saya untuk para rekan penerjemah muda atau pun para pemula atau para peminat dunia penerjemahan. Janganlah berputus asa, semuanya akan tertata indah pada waktunya. Penolakan dan kegagalan hanyalah sekedar bumbu kehidupan. Ibarat pisau, kita diasah untuk semakin tajam dan tetap tajam.